NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBA OBYTNÝCH DOMŮ, BUKOVÁ - PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PROJEKT: 2005-2011

INVESTOR: MČ PRAHA 3

Návrh 2 dvoupodlažních nástaveb na bytových domech typu T02-B a dostavba nového obytného křídla. Stávající počet bytů se zvyšuje na dvojnásobek (120). Řešeno ve variantách. Úpravy podpovrchových vedení inženýrských sítí. Řešení dvoupodlažních podzemních garáží (varianta i se zakladačovým systémem).