Reference

název projektu objednatel IN (orientačně v mil Kč) rok

fáze*

 Průmyslová zóna, Žatec  soukr. osoba 2023  ST 
 Bytový dům, Praha 5  soukr. osoba 30  2022  ST 
 Vestavba půdy do ZŠ, Praha 3  MČ Praha 3 46  2022  DSP 
 Přístavba ZŠ, Praha 9  MČ Praha 9 250 2022  ST
 Novostavba ZŠ, Praha 9  MČ Praha 9 600 2022  ST
 Rozšíření parku, Praha 9  MČ Praha 9  - 2022  ST
 Rezidenční soubor, Praha 15  soukr. osoba  300 2021  ST 
 Podzemní parkoviště, Praha 9  soukr. osoba 45 2021   ST, DSP
 Mateřská škola, Praha 9  MČ Praha 9 40 2021   DUR
 Stavební úpravy bytového domu, Praha 3  MČ Praha 3 80 2021  DPS 
 Rekonstrukce pavilonu polikliniky  MČ Praha 9 2 2021   ST, DSP, DZS, DSPD
 Obytný soubor, Praha 9  soukr. osoba 1200 2020  ST

* STP-stavebně technický průzkum, ST-studie, DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí, UR-územní rozhodnutí, DSP-dokumentace pro stavební povolení, SP-stavební povolení, DPS-dokumentace pro provedení stavby, DZS-dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli, DSPS-dokumentace skutečného provedení stavby, AD-autorský dozor, TDI-technický dozor investora